Dette reisemålet har stengt for sesongen. Rett før sesongen starter igjen kommer siden til å bli oppdatert med informasjon om utflukter, trefftider etc.

Tsunami

Tsunamier forekommer sjeldnere enn jordskjelv. Ved en eventuell tsunami som oppstår ute på havet vil du gjerne ha tilstrekkelig med tid til å komme deg i sikkerhet i høyden, dersom tsunamien blir oppdaget i tide. Dersom du ikke har kjent et skjelv eller har mottatt et tsunamivarsel bør du umiddelbart søke tilflukt opp i høyden dersom du merker at strandlinjen trekker seg tilbake eller plutselig oversvømmes. Returner ikke til hotellet eller stranden for å hente personlige eiendeler.

Dersom du ikke har tid til å ta deg inn mot land eller opp på et høyere bakkenivå bør du søke tilflukt i de høyeste etasjene i et solid betongbygg. Dette bør ikke være den primære evakueringsplassen.

Dersom du befinner deg innendørs
Dersom du hører et tsunamivarsel og bygningen du befinner deg i ligger ved stranden/kysten finnes det to alternativer: Undersøk om bygningen du befinner deg i er tsunamisikret eller ikke. Dersom den ikke er det bør du ta deg inn mot land og mot et høyere bakkenivå.